Ubytování, stravování, prodej faremního BIO hovězího masa

Ubytovací řád

1. V penzionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu,platného cestovního pasu nebo  jiného dokladu o totožnosti.

2. Užívání hotelového zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.

3. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnutý jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

4. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, pokoje jsou připraveny od 15:00 hod, poslední den pobytu host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hod.

5. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.

6. Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla při příchodu.

7. Donášení a konzumace vlastních nápojů a potravin do prostor restaurace není dovoleno.

8. V pokoji a společných prostorách nesmí host bez souhlasu majitele přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. Celý penzion je nekuřácký.

9. Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např.varné konvice, vařiče, toustovače apod). Vyjímkou jsou holící a masážní strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, rádia. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.

10. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč.

11. Není dovoleno donášet na pokoje sportovní nářadí a předměty (lyže,sáňky, kola), pro jejichž uschování je vyhrazeno jiné místo.

12. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách penzionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech penzionu i v jeho venkovní části.

13. Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host v plném rozsahu.

14. Zvířata nejsou v penzionu povolena.

15. Penzion odpovídá za věci vnesené hostem do penzionu, za škodu na odložených věcech, pokud tyto věci byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cenné věci odpovídá penzion jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.

16. Snídaně se podává v restauraci od 07:00 do 08:00 hod. Večeře, která je součástí polopenze,  se podává v restauraci od 18:00 do 19:00 hod.  Od 20:00 hod je možno v restauraci zakoupit další jídla a občerstvení z denní nabídky restaurace.

17. Pokud host odchází z penzionu v nočních hodinách, kdy není v provozu restaurace, je povinen zhasnout světla na schodišti a zamknout budovu.

18. Každý ubytovaný host je povinen dodržovat tento ubytovací řád i požární řád. V případě, že jej závažným způsobem poruší, má majitel penzionu právo smluvní poměr s ním ukončit bez náhrady.

                    

Kontaktujte nás