Vítejte na naší ekologické farmě v Horní Branné

Biofarma Pod Hájkem s.r.o.
512 36  Horní Branná 117
 
tel. +420 487 989 076
tel. + 420 910 050 070
booking@penzionpodhajkem.cz
booking@chatapodhajkem.cz

Dárkový poukaz

NÁSTUP POBYTU OD 16. HODIN

Penzion Pod Hájkem s farmářskou stravou

Nabízíme kvalitní ubytování  v krásné obci Horní Branná - na úpatí Krkonoš. Obec se nachází mezi dvěma turistickými centry - městečkem Jilemnice a Vrchlabí.

Penzion disponuje 3 rodinnými apartmány. Každý apartmán má 2 ložnice (hlavní ložnici a ložnici v mezonetu) s vlastním sociálním zařízením (koupelna se sprchou, umyvadlem a WC). Apartmány jsou umístěny v prvním patře penzionu. V přízemí je prostorná nekuřácká restaurace, která slouží ke stravování hostů ubytovaných areálu farmy. Jiní hosté nemají do restaurace přistup. Parkování je zajištěno před penzionem. Celý areál je oplocen. Ubytování je poskytováno se snídaní či polopenzí, lze dojednat i plnou penzi, tj. včetně obědů nebo obědových balíčků. Vaříme z lokálních surovin poctivou domácí kuchyni. Použité suroviny jsou buď přímo z farmy a nebo od dalších spřátelených faremních dodavatelů.

Vybavení rodinných pokojů:

Dva apartmánové pokoje mají v hlavní ložnici velké dvoulůžko a 2 samostatná lůžka, v mezonetu dvoulůžko a 1 samostatné lůžko (celkem tedy 7 lůžek).  Jeden apartmánový pokoj má v hlavní ložnici velké dvoulůžko a 1 samostatné lůžko, v mezonetu 1 velké dvoulůžko a 1 samostatné lůžko - celkem 6 lůžek. Všechny pokoje mají samostatnou koupelnu s WC, šatní skříň, zrcadlo, věšáky, noční stolky, konferenční stolek, taburetky.

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách Penzionu Pod Hájkem Horní Branná (dále jen penzion) vydáváme tento Provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách penzionu na základě smluvního vztahu a další osoby, které prostory penzionu navštěvují.

A. Ubytovací a provozní řád

Provozovatel penzionu:  Biofarma Pod Hájkem s.r.o., 512 36  Horní Branná 117 IČ: 24736261 telefon:  910 050 070 ,  487989076

Odpovědná osoba: Ing. Hana Řehořková

Rozsah služeb: penzion s trvalým provozem ubytovacích služeb a stravovacích služeb pro ubytované hosty

 

B.   Ubytovací služby

 1. Host penzionu bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti provozovateli.
 2. Host převzetím klíčů od pokoje bere na vědomí tento provozní řád plném rozsahu a vyjadřuje s ním bezvýhradný souhlas.
 3. Ve všech prostorách budovy penzionu je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.
 4. Host je povinen být ohleduplný vůči jiným ubytovaným hostům, udržovat pořádek, čistotu a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení, má provozní penzionu právo odstoupit od smlouvy i poskytovaní ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby, přičemž host uhradí doposud poskytnuté služby.
 5. Check - in:   od 16-19 hod,  Check - out: do 10 hod. Jiné časy jsou možné pouze po vzájemné dohodě. Pokoj musí být vyklizen a klíče od pokoje předány provozovateli v den ukončení pobytu nejpozději do 10.00 hodin. 
 6. Každý host penzionu je povinen udržovat ubytovací a společenské prostory penzionu v čistotě!
 7. Každý pokoj je vybaven koupelnou se sprchovým koutem a WC, televizí a wi-fi připojením.
 8. Počet ručníků a osušek odpovídá počtu platících ubytovaných osob na pokoji. V ceně ubytování je jedna dávka ručníku a osušky na osobu na 7 nocí. V případě požadavku na větší počet ručníků a osušek je toto poskytnuto za příplatek.
 9. Pravidelný úklid pokojů a výměna ložního prádla se provádí 1x za 7 dnů nebo dle potřeby. Úklid společných prostor je 2x za 7 dnů nebo dle potřeby.
 10. Noční klid v budově i areálu penzionu platí od 22:00 hodin do 6:00 hodin a všichni hosté jsou povinní jej respektovat.
 11. Rozměrná sportovní vybavení, zejména lyže a kola, není dovoleno vnášet na pokoje. K jejich uskladnění slouží uzamykatelná lyžárna / kolárna. 
 12. V pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče (netýká se spotřebičů sloužících k osobní hygieně). Host nesmí bez souhlasu provozovatele penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 13. Počet osob v pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Host se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení. Hosté nesmí bez souhlasu provozovatele penzionu přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě. V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem poskytovatele ubytování.
 14. Do penzionu i celého areálu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, osobám v karanténě a s infekčním onemocněním.
 15. Přítomnost domácích mazlíčků (kočka, pes) je povolen po předchozí domluvě s ubytovatelem, za poplatek.  Majitel domácího mazlíčka nese plnou zodpovědnost za chování zvířete, čistotu na pokoji i případné vzniklé škody, způsobené zvířetem.

 

C. Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

 1. Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, nebo při ztrátě nebo zlomení klíče, host uhradí vzniklou škodu v plném rozsahu.
 2. Bude-li zjištěno takové poškození vybavení pokojů, kdy nebude možné uvedení do původního stavu (nevratná mechanická, chemická a jiná poškození výmaleb, čalounění, matrací, lůžkovin, nábytku, elektroniky, koupelnové keramiky apod.), uhradí host cenu poškozeného zařízení na základě penzionem doložené cenové kalkulace vycházející z aktuálních cen.
 3. Podle předchozího bodu bude postupováno i v případech poškození vybavení penzionu ve společných prostorách (společenská místnost, vstupní chodba, infrasauna, recepce, venkovní prostory….).   
 4. Parkování vozidel hostů je umožněno na parkoviště před vchodem do penzionu. Majitel ani provozovatel penzionu neodpovídá za krádež osobních věcí a jiných cenností ponechaných v automobilech. Dále majitel ani provozovatel  penzionu neručí za cennosti ani peníze odložené v neuzamčených prostorách penzionu.  
 5. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.
 6. Host má právo připojit svá elektronická zařízení pomocí kabelu či Wi-Fi k síti na pokojích i ve společných prostorách penzionu. Host nesmí využívat Wi-Fi připojení k nelegální činnosti a nesmí napadat či jinak měnit bezpečnostní opatření sítě. Síť je chráněna vlastním firewallem a izolována virtuální sítí (VLAN); Penzion však nepřebírá žádnou odpovědnost v případě vzniklých škod na počítači či jiném elektronickém zařízení hosta používaném k připojení k síti.

D. Bezpečnostní pravidla a opatření

 1. Pohyb v penzionu, v jeho okolí a v používaných relaxačních zařízení je na vlastní nebezpečí. Je třeba so uvědomit nebezpečí úrazu na schodišti, na mokrém povrchu a úrazu elektrickým proudem.
 2. Děti mladší 10 let a osoby nesvéprávné (dále jen svěřené osoby)  mají pohyb v prostorách penzionu a v jeho okolí povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, které za svěřené osoby zodpovídají.
 3. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby nenechávali svěřené osoby bez dozoru.
 4. Při pohybu se svěřenými osobami je třeba brát zvýšené opatrnosti, např. nenaklánět se z oken, přes terasové zábradlí, nesahat na horké spotřebiče, ostré předměty.  Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů.
 5. Veškeré prostory penzionu a restaurace jsou kompletně nekuřácké a vybaveny kouřovými čidly.
 6. Lékárnička je umístěna u provozovatele a je poskytnuta na vyžádání.  

 

E. Protipožární pravidla a protipožární opatření

 1. Host převzetím klíčů od pokoje bere na vědomí požární a poplachovou směrnici v plném rozsahu a vyjadřuje s nimi bezvýhradní souhlas. Tyto směrnice jsou vyvěšeny v recepci penzionu.
 2. Penzion je kompletně nekuřácké zařízení, platí tedy přísný zákaz kouření uvnitř budovy. Kouřit lze jen na vyhrazeném místě před hlavním vchodem do penzionu a pod venkovní zastřešenou pergolou. Nedopalky je nutno umísťovat do příslušné nádoby.
 3. V celém areálu  penzionu  je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.
 4. Na pokojích a chodbách je důrazně zakázáno používání vlastních elektrických nebo plynových spotřebičů s výjimkou hygienických zařízení a přenosných počítačů. Absolutní zákaz se týká zejména vlastních varných a topných spotřebičů.  
 5. Součástí vybavení všech pokojů a společenských prostor je instalace zařízení autonomní detekce signalizace – poplachový hlásič kouře.
 6. V případě hostem zaviněného aktivace požárního poplachového systému host uhradí vzniklé náklady případného výjezdu Hasičského záchranného sboru.
 7. Na dobře přístupných a viditelných místech je penzion vybaven přenosnými hasicími přístroji. Všemi instalovanými přenosnými hasicími přístroji lze hasit i zařízení pod elektrickým proudem.
 8. Hasicí přístroje použijte pouze při požáru!!!! Jakékoliv poškození nebo dokonce použití hasicích přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí….) bude nutno uhradit. To znamená úhrada nového hasicího přístroje a nákladů na čištění prostor, případně další vzniklé škody.    
 9. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit na recepci nebo u provozovatele penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Ohlašovny na tel. číslech:

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ 112

PRVNÍ POMOC 155

HASIČI 150

POLICIE 158

PROVOZOVATEL 910 050 070,  487 989 076,  731 819 814

 

 F. Ostatní

 1. Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit provozovateli penzionu.
 2. Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn zrušit hostu ubytování a požadovat úhradu za poskytnuté služby.
 3. Host je povinen při odchodu z pokoje zhasnout, vypnout veškeré el. spotřebiče, zavřít okna a uzamknout dveře pokoje.

  

G.  Všeobecné a stornovací podmínky:

1.     Zrušení účasti na pobytu:

Pobyt je možné zrušit osobně, telefonicky, nebo písemně (lze i e-mail).

Za datum zrušení se považuje den, kdy je tato skutečnost  oznámena provozovateli.

 

2.     Při zrušení objednávky ze strany zákazníka se účtuje:

zrušení v termínu 0 - 14 dní před nástupem: 100% z uhrazené zálohy ceny pobytu

zrušení v termínu 15 – 45 dní před nástupem: 70% z uhrazené zálohy ceny pobytu

zrušení v termínu 46  a více dní před nástupem: 0% ceny pobytu

Tyto storno poplatky platí v případě přímých rezervací. Pokud zákazník provedl rezervaci přes zprostředkovatele (např. rezervační portál  Booking.com, apod.), pak platí storno podmínky dle příslušného zprostředkovatele. 

3.     Stornopoplatky se neuplatňují a neúčtují v případech náhlého vážného onemocnění, úmrtí nebo z důvodu vyšší moci.

Platnost od: 1.3.2019


 Kontakt

Biofarma Pod Hájkem s.r.o.

512 36 Horní Branná 117
Czech Republic

+420 910 050 070, +420 487 989 076