Ubytování a stravování na biofarmě

Biofarma Pod Hájkem s.r.o.

512 36 Horní Branná 117
Czech Republic
+420 910 050 070
+420 487 989 076
booking@penzionpodhajkem.cz

Naše biofarma

Na naší farmě hospodaříme ekologickým způsobem.  Jedná se o hospodaření v koloběhu. Je to velmi  pokrokový a moderní způsob hospodaření, který staví na tisíciletých zkušenostech našich předků: Ekologické zemědělství bere ohled na koloběhy a závislosti v ekosystémech. Tak umožňuje produkovat vysoce hodnotné a kvalitní potraviny bez používání chemických postřiků a hnojiv. Ekologický zemědělec velmi významně přispívá k zachování životního prostředí a k péči o něj.

Nejdůležitější pozitiva ekologického zemědělství

  • zlepšení kvality potravin a zdravotního stavu populace
  • welfare chovaných zvířat
  • ekonomická výhodnost z dlouhodobého hlediska
  • ochrana životního prostředí (v místě, ale i v zemích na jiných kontinentech - pěstování krmiv např. sóji jako konvenčního krmiva pro velkochovy v Evropě)
  • úspora energie a neobnovitelných zdrojů
  • snížení nadprodukce cestou omezeného používání intenzifikačních faktorů při zachování příjmové hladiny pro zemědělskou výrobu
  • zavedení nového perspektivního produktu, biopotraviny, pro náš i zahraniční trh
  • udržení přírodního rámce krajiny a stability osídlení (vyšší potřeba živé práce, vhodnost i pro podhorské oblasti a menší rodinné farmy), a tím i obnova venkova
  • vhodné pro hospodaření ve chráněných oblastech

 

Fotogalerie: Naše biofarma

Kontaktujte nás